14 DAGES RETURRET
EN GOD LÆSEOPLEVELSE
FRI FRAGT TIL PAKKESHOP

"Verdens sejeste pige" er skrevet af forfatter Lene Saaek, til ære for verdens sejeste Augusta, som overvandt kræften. Hjælp os med at skabe fokus, for det er desværre ikke alle børn, som er lige så "seje" som Augusta.

Giv dit barn en god læseoplevelse

1. Dit barn bør læse hver dag i 15-20 minutter
2. Læs højt for dit barn
3. Snak med dit barn om bøgernes indhold
4. Hjælp barnet med at finde bøger der passer i læseniveau
5. Sørg for at der er bøger ved hånden som interesserer dit barn
6. Giv dit barn ro til at læse
7. Afbryd ikke, hvis dit barn læser et ord forkert
8. Ros altid barnet ved højtlæsning
9. Leg og lav sjov med sproget
10. Vis at du selv holder af at læse, det vil smitte af på barnets lyst

Følg med på Instagram

Husker du Lars? 🙏🏼 Lars Boelskifte (1945-2016) havde stor kærlighed og kendskab til Randers og elskede at fortælle om byen. Han var medlem af bestyrelsen for foreningen for By-og Landskabskultur i Randers kommune og i flere år formand for Historisk Samfund for Randers Amt. Derudover var han ingeniør og lokalhistoriker, og delte gerne ud af sin viden om Randers. Dette foregik blandt andet i form af byvandringer med Lars som guide. En af disse byvandringer i selvskab med Stig Ulrichsen, kan bl.a. ses på YouTube - Ostjysk TV. Journalist Lone Hammer Sørensen beskriver Lars som en ”gudsbenådet fortæller”, men han var også i stand til at overføre sit retoriske talent til papiret, hvilket han gjorde i årene mellem 2001 og 2010 i form af en række klummer (aproposer), som blev udgivet i Randers Amtsavis med illustrationer af Jens Nex. I disse aproposer følger man den venlige og varme Lars (ham selv), der i selskab med den kværulantiske Willy snakker om Randers’ ve og vel mens de drikker kaffe i kolonihavehuset. Emnerne for samtalerne har oftest at gøre med de aktuelle problemstillinger i Randers, og bliver kommenteret af de to karakterer på en fornøjelig måde. Bogen Willy og mig er lavet til minde om Lars og hans store kendskab og interesse for Randers. Det var Bruno Nørdam og Claus Ørsted, der tog initiativet til at udgive bogen, som indeholder 32 af aproposerne. Bogen "Willy og mig" kan købes på www.bogform.dk, og er lige nu på halvpris 😊 #bog #udgivelse #minde #larsboelskifte #klumme #satire #forlag #forfatter #forfatterliv #redaktion #redaktør #udgivenroman #udgivenbog #trykkeri #roman #biografi #sparring #Randers #Østjylland #Aarhus #Hobro #Viborg #Danmark #Aalborg ☀️
06-09-2022
Read the English review on Mindful Leadership by Bo Weinreich: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ A great read for managers. If you want to strengthen your management skills and prevent stress in the workplace, then Mindful Leadership is an obvious choice for reading. The aim of the book is to present mindfulness as a tool for bettering your management skills, which it does in an easily read and simple way. The book is divided into two parts, the first being an introduction to the basic principles, and the second part introducing the reader to ten exercises that will aid in creating some peace in a hectic work environment. This makes it easy to use when it is time to utilize the exercises. The exercises are created with the aim of building more focus by for instance concentrating on breathing or shutting out all the stressful thoughts, and only focusing on what is going on in the moment. Furthermore, the exercises are simple and easy to perform at home as well as in the workplace, which makes it easier for someone who might be new to the field, to try it out without difficulty. In my opinion the best chapter in the book, is the one about ethics. This chapter really underlines how mindfulness can contribute to creating a good and inspirational manager. The chapter discusses integrity and the ego, and how a good manager deals with conflicts without losing their temper. This is in my opinion an especially interesting and positive take on which qualities a good manager should possess. A simple, good, and relevant read for the managers who wish to improve themselves. - Sine F. Get the English version on ebook: www.bogform.ebog.dk 📱🤩 #mindfulness #leadership #management #improvement #workplace #meditation #mentalwellness #managers #english #ebooks #ebookstagram #bogform #boweinreich #coaching #stress #antistress
30-08-2022
🔈OBS: bogen findes også på engelsk som E-bog🔈 Anmeldelse af bogen “Mindful ledelse” af Bo Weinreich: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ En oplagt bog for danske ledere Hvis man ønsker at styrke sit lederskab og forebygge stress på arbejdspladsen, så er Mindful ledelse en oplagt bog at læse. Bogens formål er at præsentere mindfulness som et værktøj til at forbedre ens lederevner, og det gør den på en letlæselig og enkel måde. Bogen er delt i to, hvor første del er en introduktion til de grundlæggende principper, og anden del introducerer læseren for ti øvelser, der kan hjælpe med at skabe fred i et hektisk arbejdsmiljø. Dette gør den nem at anvende, når man skal til at arbejde med øvelserne i praksis. Øvelserne er lavet til at få en til at skabe fokus eksempelvis ved at koncentrere sig om sin vejrtrækning eller lukke det såkaldte tankemylder ude og kun koncentrere sig om det, man laver i nuet. Derudover er øvelserne simple og nemme at udføre derhjemme og på arbejdspladsen, hvilket gør det nemmere for en der måske stadig er ny til konceptet at afprøve det uden besvær. Efter min mening er det bedste kapitel i bogen, det der handler om etik. Det understreger virkelig hvordan mindfulness kan være med til at skabe en god og inspirerende leder. Her er fokusset især på integritet og ego, og hvordan en god leder håndterer konflikter uden at miste besindelsen. Dette er efter min mening en særlig interessant og positiv tilgang til hvilke kvaliteter, en god leder skal besidde. Simpel, god og relevant læsning til den udviklingsorienterede leder! - Sine F. Kan købes som e-bog på dansk eller engelsk på www.bogform.ebog.dk 🤩 #mindfulness #bookstagram #elskerbøger #ledelsesudvikling #meditation #english #ebook #ebog #anmeldelse
29-08-2022