Bent Martinsen

Bent Martinsen f. 1943, uddannet lærer i 1965, Cand. Pæd. i kristendomskundskab i 1975. Højskoleforstanden 1977, Sognepræst ved Sct. Mortens Kirke 1986. Formand for kulturudvalget i Randers 1997-2005, Formand for Randers Kunstmuseum 1997-2017. 

Intet her.