Lars Forring håber, at hans nye bog kan bidrage blot til en lille smule debat.

I forordet til sin nye bog med titlen "Klimaprofeti - vores nye religion?" pointerer tandlæge Lars Forring, Randers, 65 år, at han er sundhedsvidenskabeligt og ikke naturvidenskabeligt uddannet.

- Derfor er denne debatbog om klimaet et produkt af, hvad jeg har læst og således egentlig en del af mange andres forskning, hedder det, og selv siger Lars Forring:

- Kan bogen skabe bare en lille smule debat, er det godt.


Læs hele artiklen på Randers Amtsavis hjemmeside