Anne-Grethe Helweg Venning Christensen

Strøtanker og skrublerier 


Ugens anbefaling retter fokus på mentalt helbred. 

Forfatteren Anne-Grethe har diagnosen skizoaffektiv, hvilket bl.a. viser sig ved at hun har en meget livlig fantasi. Hun formår dog at bruge fantasien konstruktivt via sine kreative udfoldelser. 

I strøtanker følger vi Anne-Grethes hverdag på både gode og dårlige dage. Via dagbogslignende notater, får læseren et indblik i verden set fra en skizoaffektivs synsvinkel. Nogle afsnit er længere end andre, og som læser får man også selv lov til at stykke episoderne sammen, og forsøge at danne sig et indtryk af personen bag teksten. Sidste del af bogen indeholder en række udvalgte digte, som fint sætter et punktum på teksten. 

Skrublerier er forfatterens anden bog og indeholder også illustrationer, som er tegnet/ malet af forfatteren selv. Hendes farverige og krøllede streger, gør bogen flot at kigge på, og komplimenterer hendes tankemylder rigtig fint. Ligesom i den første bog, får man indblik i Anne-Grethes hverdag med dagbogslignende notater.

Køb bøgerne som bogpakke eller seperat